0
Je winkelwagen
0

Netbeheerder Tennet vreest stroomtekort na 2030

Artikel uit het AD van vrijdag 13 januari 2023

Netbeheerder Tennet houdt rekening met een tekort aan elektriciteit in Nederland na 2030. Dit komt mede doordat Nederland de komende jaren steeds meer duurzame elektriciteit krijgt, wat afhankelijk is van de weersomstandigheden. En die zijn onzeker.

Volgens Tennet is er voorlopig voldoende productiecapaciteit om Nederland in ieder geval tot 2025 van elektriciteit te voorzien. Maar de vraag naar elektriciteit zal daarna verder toenemen, verwacht de netbeheerder. En die vraag gaat hand in hand met een afnemende elektriciteitsproductie door Europese kolen-, gas- en kerncentrales.

Ondertussen zoeken landen hun heil in het opwekken van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit wind en zon. Maar hierdoor wordt het elektriciteitssysteem steeds afhankelijker van het weer, aldus Tennet, die de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening hierdoor ziet afnemen.

Klimaatdoelstellingen

Operationeel directeur van Tennet, Maarten Abbenhuis, vindt het goed dat leveringszekerheid nu in de belangstelling staat, van zowel de politiek als de samenleving. Vooral omdat de beschikbaarheid van energie niet meer zo vanzelfsprekend is als voorheen sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. ”Het streven om de klimaatdoelstellingen te halen, waarbij we niet of veel minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, is alleen reëel met een sterke Europese samenwerking. Hieruit vloeien nieuwe uitdagingen voort die de komende jaren steeds meer aandacht zullen vergen”, aldus Abbenhuis.

Een van de uitdagingen is dat er vanaf 2030 een elektriciteitstekort kan ontstaan, meent de netbeheerder, “waardoor mogelijk niet op alle uren van het jaar volledig aan de gewenste elektriciteitsvraag in Nederland kan worden voldaan”.

Nederland moet kijken naar uitbreiding van de verbindingen met het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Deze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de voorzieningszekerheid na 2030, aldus Abbenhuis ‘.